OBRAZOWODY KWARCOWE I POLIMEROWE

          Obrazowód służy do przesyłania obrazu. Składa się z dużej ilości włókien światłowodowych precyzyjnie dopasowanych i poukładanych, tak aby było możliwe wierne odwzorowanie obrazu. Zasada działania oraz przekrój obrazowodu przedstawia Rys.1

Rys.1 Budowa wiązki obrazowodowej

          Włókna mają takie same właściwości fizykochemiczne, wewnątrz wiązki są równomiernie  rozłożone, co pozwala na uzyskanie doskonałych właściwości transmisyjnych. Im więcej włókien na jednostkę  powierzchni  tym obrazowód  daje możliwość przesłania większej  liczby szczegółów. Transmisja kolorów  przez włókna kwarcowe  także nie jest zakłócona,  ponieważ charakteryzują się dużą przezroczystością w zakresie światła widzialnego. Powierzchnie czół obrazowodów muszą być precyzyjnie oszlifowane i spolerowane, co wpływa na jakość uzyskanego obrazu.

Pojedyncze włókno składa się z rdzenia kwarcowego, płaszcza i powłoki ochronnej. Budowa włókna przedstawiona jest na Rys.2.

Rys. 2 Budowa włókna światłowodowego (pojedyncze włókno obrazujące)

            Obrazowody  dzięki  dobrym  właściwościom  transmisyjnym,  dużej  rozdzielczości,  niewielkim  rozmiarom  i  dużej  elastyczności  znalazły  zastosowanie  w  przemyśle  i  medycynie.
Obrazowody polimerowe (polimetakrylan metylu PMMA) także charakteryzują się dobrymi właściwościami transmisyjnym światła, ale już na krótsze odległości, gdyż mają większe tłumienie w porównaniu do kwarcowych. Główną ich zaletą jest cena. Stosowane głównie w rozwiązaniach przemysłowych, gdzie warunki pracy nie przekraczają 80 ˚C.

image - fiber - polerowanie    

Zalety obrazowodów KWARCOWYCH:

– małe średnice od 0.2mm do 1.7mm
– małe tłumienie
– wysoka rozdzielczość do 100.000 pikseli
– wysoka elastyczność
– temperatura pracy 150˚C (300˚C)
– bardzo dobre właściwości transmisyjne
– apertura numeryczna 0.5

Zalety obrazowodów POLIMEROWYCH:
– rozdzielczość sięgająca do 13.000 pikseli
– większe tłumienie w porównaniu do kwarcowych
– temperatura pracy sięgająca maksymalnie 80˚C
– dobre właściwości transmisyjne na krótkich odcinkach
– tanie w porównaniu do obrazowodów kwarcowych

Zastosowanie:
– medycyna
– przemysł
– do transmisji obrazu

USŁUGI
– zapewniamy szeroki wybór włókien obrazowodowych
– możemy uciąć włókno na dowolną długość
– zapewniamy polerowanie włókien obrazowodowych
– regenerujemy uszkodzone włókna obrazowodowe

 image- fiber - uszkodzony       obrazowód - uszkodzony - porysowany      image - fiber - polerowanie

obrazowód pęknięty                                                                       obrazowód uszkodzony                                                          obrazowód po polerowaniu