DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH (przy zastosowaniu boroskopu)

Diagnostyka endoskopowa ma na celu ocenę stanu silnika poprzez otwory montażowe elementów z nim współpracujących. Za pomocą aparatury endoskopowej, po wykręceniu świecy zapłonowej bądź żarowej, możemy zajrzeć do wnętrza silnika bez demontażu głowicy, dzięki temu jesteśmy w tanie wstępnie ocenić stan tłoka, ścianek cylindra, zaworów bądź gniazd zaworowych bez ingerencji w strukturę badanego obiektu. Ta bezinwazyjna metoda pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować koszty związane z rozbiórką silnika oraz  daje możliwości wczesnego wykrycia uszkodzenia, a to  przekłada się na niższe koszty naprawy bądź koszty związane tylko z samą diagnostyką i eliminację wielu niedomagań silnika.

Aparatura diagnostyczna.

Diagnostyczny zestaw horoskopowy stosowany do badania zaworów w silniku benzynowym przedstawia Rys.1

Rys.1 Diagnostyczny zestaw endoskopowy OPTEC

1-boroskop przemysłowy

2- fiberoskop półsztywny

3 – przenośne źródło światła LED

4-  źródło światła halogen 150W

5- kamera HD

6- kabel światłowodowy oświetlający

7- laptop/komputer

W badaniach endoskopowych może zostać wykorzystany komplet boroskopów technicznych (o rozdzielczości optycznej) o różnej długości (od 50mm do 1000mm), średnicy (od 2.0mm do 10mm ) i kącie obserwacji  (0°/30°/45°/70°/90°/110°). Endoskopy umożliwiają oglądanie  poszczególnych części silnika , a zastosowanie kamery pozwala oglądać dany obiekt na monitorze oraz daje możliwość zapisu zdjęć lub filmu z przeprowadzonej inspekcji na nośniku pamięci.

Wykorzystanie endoskopu/boroskopu z przeprowadzonej inspekcji silnika benzynowego przez otwór świecy zapłonowej przedstawiają poniższe zdjęcia: